Välj en sida

Min nya singel ”Tomma gator” handlar om vikten av empati. Flyktingkrisen i världen kanske börjar försvinna från medias fokus nu när gränserna är stängda men den humanitära katastrofen kvarstår och jag ville med den här låten uppmärksamma individen och dess livsöde och inte minst se till att de ensamkommande barnens röster får höras.
Jag inser att jag som priviligerad svensk inte kan sätta mig in i dessa barns situation eller föra deras talan, så därför bjöd jag in Pervane att gästa på låten.
Pervane har ännu inte fyllt 18. Hon är en ensamkommande flyktingtjej från Afghanistan som just nu söker asyl i Sverige. Hon rappar på sitt modersmål Dari men i lyrikvideon har vi valt att översätta hennes vers till svenska.
Min förhoppning är att med låten kunna uppmana till att droppa skygglapparna, till nyfikenhet på andra människors verklighet och till just empati med dem som inte delar vår priviligierade vardag.
Hjälp gärna till att sprida budskapet.

Text av: Isabel Syster Sol Sandblom,
Producerad av: Carl Ottosson, Isabel Syster Sol Sandblom